Ik ben niet verdwaald
Ik wil gewoon ver
dwalen

W.B.